VÝROBKY

Spoznajte naše výrobky ARPANEL

Rozvoj priemyslu, konkurencie a nárast ekologických požiadaviek na stavebné objekty si vyžaduje, aby investori pri realizovaní svojich investícií využívali najmodernejšie stavebné materiály. Preto naše plášte sendvičových panelov ARPANEL sú tej najvyššej kvality. Sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu potiahnuté organickým povlakom, napr. polyesterom, ktorého úlohou je zaistiť primeranú tuhosť a nosnosť a dodatočne ochranu izolačného jadra. Parametre oceľového plášťa sú zakaždým prispôsobené požiadavkám projektu, široká farebná škála zabezpečí neopakovateľný vzhľad fasády.

SENDVIČOVÉ PANELY

Komplexnosť je základnou vlastnosťou vyžadovanou na trhu pri výstavbe moderných priemyselných, vysoko objemových, obchodných, kancelárskych, športových, poľnohospodárskych objektov, ako aj pri výstavbe budov verejného úžitku. Zákazníci, ktorí si cenia svoj čas chcú, aby bola ponuka firiem široká a flexibilná, a preto ARPANEL vychádza v ústrety týmto požiadavkám a ponúka široké spektrum príslušenstva k sendvičovým panelom.

PRÍSLUŠENSTVO

Za posledné roky sme zaznamenali obrovské zmeny v procese navrhovania priemyselných objektov. Z jednej strany sa tieto zmeny týkajú čoraz viac navrhovaných moderných technických riešení, z druhej strany pociťujeme čoraz väčší časový nátlak na prípravu projektovej dokumentácie, ako aj nátlak na „napasovanie sa“ do očakávaného investičného rozpočtu. Odpoveďou na to je, že naša firma ponúka rozsiahle spektrum technickej a dizajnérskej podpory. Chceme v čo najkratšom čase pripraviť kompletné informácie a ponuku, ktorá bude spĺňať technické a rozpočtové požiadavky kladené na stavby. Zamestnanci obchodného oddelenia ARPANEL Vám vždy odpovedia a poradia pri technických riešeniach zodpovedajúcich potrebám danej investície.

SLUŽBY

Realizácie

Pozrite si hotové objekty vyrobené z našich panelov.

Ako pracujeme?

1

Prvý krok

Skontaktuje sa s našim Obchodným zástupcom a predložte mu svoje potreby na produkty. Náš Obchodný zástupca Vám pripraví individuálnu ponuku v súlade s dojednaniami.

2

Druhý krok

Vaša objednávka bude odoslaná na Oddelenie služieb zákazníkom, ktoré ich vloží do systému. Oddelenie služieb zákazníkom Vám odošle potvrdenie o prijatí objednávky pre účely kontroly dojednaných podrobností objednávky. Po odoslaní podpísaných dokumentov a doplnení formalít bude objednávka zaradená do výroby.

3

Tretí krok

Oddelenie plánovania výroby vyberie vhodný materiál a naplánuje uloženie panelov do balíkov za účelom optimalizovania dopravy v súlade s vopred odoslaným harmonogramom dodávky. Následne určí termín výroby tak, aby bol tovar pripravený k prevzatiu/dodaniu v súlade s predchádzajúcimi dojednaniami. Po prevzatí objednávky Oddelenie výroby pripraví materiál podľa pokynov uvedených vo výrobnej objednávke, aby bolo možné prejsť k výrobe sendvičových panelov .

4

Štvrtý krok

Oddelenie logistiky sa s vami skontaktuje po výrobe objednaných sendvičových panelov za účelom dojednania dátumu a hodiny dodania tovaru na stavbu, v prípade osobného odberu určí deň a hodinu prevzatia.

5

Piaty krok

Balíky so sendvičovými panelmi pripravené na odoslanie sú nakladané a zabezpečené v nákladnom vozidle v nákladnom priestore. Objednávka bude považovaná za vybavenú v momente potvrdenia prijatia tovaru na DL. Na základe tohto dokumentu bude vystavená konečná faktúra.

AKTUALITY

Najnovšie informácie ARPANEL

KONTAKTY

Napíšte nám

ZAVOLAJTE NÁM: +48 77 463 00 55
NAPÍŠTE E-MAIL: KONTAKT@ARPANEL.SK