ARPANEL PREMIUM LINE

ARPANEL PREMIUM LINE

ARPANEL PREMIUM LINE

– AESTHETICS

Typowe właściwości Test wg normy
Nominalna grubość powłoki organicznej:
Jednolite μm 65 EN 13523-1
Metaliczne μm 65 EN 13523-1
Matowe μm 65 EN 13523-1
Elements μm 40 EN 13523-1
Odporność na korozję oraz promieniowanie UV:
Odporność na korozję - Mgła solna (h) 1000 EN 13523-8
Odporność na korozję - Wilgotność (h) 1500 EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję (h) RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategoria odporności na promieniowanie (h) Ruv4 EN 10169:2015

MIKRO 14

MIKRO 8

LINIOWA

GŁADKA

ARPANEL PREMIUM LINE

- CONTROL

Typowe właściwości Test wg normy
Nominalna grubość powłoki organicznej:
μm 120 lub 150 EN 13523 - 1
Odporność na korozję
Odporność na korozję - Obojętna mgła olna (h) 500 EN 13523 - 8
Odporność na korozję - Wilgotność (h) 1500 EN 13523 - 26
Odporność na zarysowania
g 4000 EN 13523-12
Lotny związek organiczny
A+ EN ISO 16000-9

MIKRO 14

MIKRO 8

LINIOWA

GŁADKA