VÝROBKY

VÝROBKY

Komplexnosť je tou vlastnosťou, ktorou sa odlišujeme na trhu pri vytváraní moderných priemyselných objektov. Ak si viete oceniť svoj čas a hľadáte ponuku so širokým a flexibilným spektrom riešení – ponúkame Vám sendvičové panely, príslušenstvo a podporu v procese výstavby.

Štartovacia lišta je prvok, ktorým začíname montáž sendvičových panelov. Vyrábame štartovacie lišty z pozinkovaného plechu s povlakom Z275, bez povlaku v štandardnej hr. 2 mm alebo podľa podľa projektu a rôznych dĺžkach.

Pozrite všetko

Klampiarske prvky sú súčasťou systému ľahkého opláštenia sendvičovými panelmi. Okrem toho sú použiteľné ako samostatný dokončovací prvok. Vďaka ním je možné spájať a dokončovať steny, ako aj iné prvky konštrukcií vyrobených zo sendvičových panelov. Klampiarske prvky sú vyrobené z pozinkovaného plechu s polyesterovým povlakom 25 μm v štandardnej hrúbke 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m. Ostatné dĺžky je potrebné konzultovať s výrobcom;

Pozrite všetko

Klampiarske prvky sú súčasťou systému ľahkého opláštenia sendvičovými panelmi. Okrem toho sú použiteľné ako samostatný dokončovací prvok. Vďaka ním je možné spájať a dokončovať steny, ako aj iné prvky konštrukcií vyrobených zo sendvičových panelov. Klampiarske prvky sú vyrobené z pozinkovaného plechu s polyesterovým povlakom 25 μm v štandardnej hrúbke 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m. Ostatné dĺžky je potrebné konzultovať s výrobcom;

Pozrite všetko

Klampiarske prvky sú súčasťou systému ľahkého opláštenia sendvičovými panelmi. Okrem toho sú použiteľné ako samostatný dokončovací prvok. Vďaka ním je možné spájať a dokončovať strechy zo sendvičových panelov. Klampiarske prvky sú vyrobené z pozinkovaného plechu s polyesterovým povlakom 25 μm v štandardnej hrúbke 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (výnimkou je prvok OBD-5, štandardne ho vyrábame v hr. 1,0 mm) a v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m(výnimkou je prvok OBD-3, ktorého dĺžka je 1,00 m). Ostatné dĺžky je potrebné konzultovať s výrobcom;

Pozrite všetko

Klampiarske prvky sú súčasťou systému ľahkého opláštenia sendvičovými panelmi. Okrem toho sú použiteľné ako samostatný dokončovací prvok. Vďaka ním je možné spájať a dokončovať steny, ako aj iné prvky konštrukcií vyrobených zo sendvičových panelov. Klampiarske prvky sú vyrobené z pozinkovaného plechu s polyesterovým povlakom 25 μm v štandardnej hrúbke 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm a v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m. Ostatné dĺžky je potrebné konzultovať s výrobcom;

Pozrite všetko

Montážne príslušenstvo, ako napríklad spojovací materiál, tesnenia, podložky pre roznesenie tlaku pre správnu montáž sendvičových panelov.

Pozrite všetko